Barty

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. GİRİŞ

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Barty tarafından sunulan hizmetlere ilişkin koşulları ve Barty Mobil Uygulaması (“Barty”, “Uygulama”, “Platform”) ile www.barty.app alan adlı internet sitesinin (“Websitesi”) kullanılması kurallarını düzenlemektedir. İşbu Sözleşme, Uygulama’yı yetkili Mobil Platformlar’dan indiren ve Websitesi’ne erişen kişiler (“Ziyaretçi”); ve Uygulama/Websitesi’ne kaydolan kişiler (“Kullanıcı”) için geçerlidir. İşbu Sözleşme’nin Kullanıcılar ve Ziyaretçiler tarafından Uygulama kullanılmadan ve Websitesi’nden yararlanılmadan önce okunması gerekmektedir. Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Uygulama’nın veya Websitesi’nin kullanımı derhal sonlandırılmalı ve Uygulama’ya/Websitesi’ne üye olunmamalıdır. Ziyaretçi’nin veya Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanması veya Websitesi’ni ziyaret etmesi halinde, işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır.

1.2. Kullanıcı, Uygulama aracılığıyla; Ziyaretçi, Websitesi aracılığıyla Barty sistemindeki hizmetlerden faydalanarak işbu Sözleşme’ye uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3. Barty tarafından, tamamen Barty’nin kararıyla, zaman zaman Uygulama’ya veya Websitesi’ne yönelik yayımlanabilecek güncelleştirmeler işbu Sözleşme’ye dahildir ve Kullanıcı’nın ve/veya Üye’nin Uygulama ve/veya Websitesi kullanımına devam etmesi; lehe yapılan bu güncelleştirmelerin Kullanıcı ve/veya Üye tarafından kabul edildiği anlamına gelir. Aleyhe yapılan olası değişiklikler için ayrıca onay alınacaktır.

1.4. Barty, Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme’yi, Uygulama’dan ve Websitesi’nden erişilebilir bir link ile yayımlayacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya yeni tüm Kullanıcılar ve Ziyaretçiler güncellenen şartlara tabi olacaktır. Yenilenen Sözleşme’nin Kullanıcı veya Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Uygulama’nın veya Website’nin kullanımı derhal sonlandırılmalıdır. Sözleşme’de aleyhe yapılan değişikliklerin Kullanıcı veya Ziyaretçi tarafından en kısa zamanda onaylanması gerekmekte olup, onaylanmaması halinde Kullanıcı veya Ziyaretçi tarafından Uygulama’nın/Website’nin kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.

1.5. Barty; Kullanıcılar’ın Barty tarafından mevcut desteklenen Eşyalar’ın, sanal para (“Barty”) karşılığında, Türk Borçlar Kanunu Mal Değişim (“Trampa”) Sözleşmesi hükümleri uyarınca el değiştirmesini sağlayan bir platformudur. Barty bu hizmeti Uygulama üzerinden verir ve Uygulama’ya üye olan Kullanıcılar, Barty tarafından desteklenen Eşyalar’ı ortak bir Havuz’a yüklerler ve bunun karşılığında yükledikleri Eşya’nın Barty cinsinden değerini kazanırlar. Barty’nin koşulları değiştirme hakkı saklı olmak üzere; Kullancılar, Havuz’a yükledikleri Eşya karşılığında, yükledikleri Eşya’nın Barty cinsinden karşılığı olan miktarın yüzde ellisini (%50’sini) derhal; kalanını ise Platform’a yüklenen Eşya’nın bir başka Kullanıcı tarafından Barty karşılığında alınması üzerine kazanırlar.2. TANIMLAR

2.1. İşbu Sözleşme’de bahsi geçen tanımlar aşağıda açıklandığı gibidir.

2.2. “Sağlayıcı” tanımı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 3’üncü madde “Tanımlar” kapsamında açıklanan “sağlayıcı” anlamına gelmemektedir. İşbu Sözleşme’de kullanılan “Sağlayıcı” tanımı yalnızca aşağıda belirtildiği anlama gelir.

Alıcı: Uygulama’yı kullanarak hesabında bulunan Barty’ler karşılığında Eşya alan Kullanıcı anlamına gelecektir.

Barty Topluluk: Her yaş, meslek, bölge ve hobiden insanımızla beraber takas kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen bir değişim hareketi anlamına gelecektir.

Barty: Barty tarafından Platform üzerinden sunulan, Kullanıcılar’ın Eşya yükleyerek, başka kişileri üye olmaya davet ederek, Uygulama’da öngörülen adımları gerçekleştirerek, Barty Topluluk’ta paylaşım yaparak veya Mesafeli Satış Sözleşmesi aracılığıyla Türk lirası karşılığı satın alarak kazandığı ve Eşya alımında kullandığı sanal para birimi anlamına gelecektir.

Eşya: Barty tarafından desteklenen ve Platform’a sunulabilen veya Platform’dan alınabilen eşyalar anlamına gelecektir.

Havuz: Kullanıcılar’ın, diğer Kullanıcılar tarafından alınmak üzere Eşya’nın fotoğraflarını yükledikleri ve bilgilerini girdikleri sanal ortam anlamına gelecektir.

Kabul Etmek: Sağlayıcı’nın, Alıcı tarafından kendisine yöneltilen, Havuz’a sunulan Eşya’nın Havuz’dan alınmasına ilişkin teklifi “Kabul Edildi” butonuna basarak kabul ettiği anlamına gelecektir.

Kullanıcı :Uygulama’ya/Websitesi’ne üyelik işlemlerini tamamlayarak, Uygulama’yı kullanmaya başlayan kişiler anlamına gelecektir.

Kullanıcı Profili: Kullanıcılar’ın Uygulama üzerinden “Profil” sekmesine tıklayarak kendilerine ait çeşitli bilgileri görebildikleri ve düzenleyebildikleri sayfa anlamına gelecektir.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına gelecektir.

İçerik Sağlayıcı: İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinde kullanıcılara her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

İnternet Kanunu: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

Sağlayıcı: Uygulama Havuz’una sunmak istediği Eşya’nın fotoğraflarını yükleyen ve başka bir Kullanıcı tarafından alınması halinde belirlenen bedel kadar Barty kazanan Kullanıcı anlamına gelecektir.

Tamamlamak: Alıcı’nın, Havuz’dan aldığı Eşya’yı Uygulama’da bulunan “Tamamlandı” butonuna basarak aldığını Barty sistemine iletmesi anlamına gelecektir.

Üyelik: Uygulama’ya, Barty Topluluk’a ve/veya Websitesi’ne üye olmak için yapılacak işlemler ve üyeliğin tamamlanması anlamına gelecektir.

Yer Sağlayıcı: İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

Ziyaretçi: www.Barty.app Websitesi’ni ziyaret eden veya Uygulama’yı yetkili mobil marketlerden indiren kişiler anlamına gelecektir.3. ÜYELİK

3.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın, Uygulama’yı cihazına uyumlu, Google Play veya Apple Store uygulama marketlerinden indirmesi ve akabinde mobil uygulama üzerinden üyeliğini başlatması ile kurulur.

3.2. Uygulama ve Websitesi hizmetlerinden yararlanmak için 18 (on sekiz) yaşından büyük olunması gerekmektedir. Üyelik şartları sağlanmadan üye olunması durumunda, Barty’nin bunu teyit etme yükümlülüğü yoktur ve yaşanabilecek zararlardan Barty sorumlu tutulamaz.

3.3. Uygulama ve Websitesi hizmetlerinden yararlanmak için gereken Üyelik; Kullanıcı’nın, ad soyad ve e-posta adresini sisteme girmesi ile kurulur; telefon numarası ve adres bilgisi eklenmesi ve Kullanıcı’nın Uygulama’ya fotoğrafını yüklemesi ile Kullanıcı Profili tamamlanır. Kullanıcı, üyeliğini zaman içerisinde farklılık gösterecek sosyal medya hesaplarını eşleyerek de kurabilir ve işbu Sözleşme’de yer alan hizmetlerden yararlanabilir.

3.4. Kullanıcı tarafından, Kullanıcı’ya ait adres bilgisinin, telefon numarasının ve fotoğrafın hepsinin veya bir kısmının yüklenmeyerek Kullanıcı Profili’nin tamamlanmaması halinde; Kullanıcı, Uygulama üzerinden sunulan birtakım özelliklere erişemeyebilir ve Barty bu erişim eksikliğinden dolayı sorumlu tutulamaz.

3.5. Uygulama üzerinden Üyelik tanımlanırken Uygulama’ya erişilen cihaza, Kullanıcı’nın izni ile Barty tarafından bildirimler gönderilebilecektir.

3.6. Kullanıcılar tarafından “Şikâyet Bildir” özelliği kullanılarak Barty üzerinden şikâyet kaydı açılan Üyelikler hakkında, Barty yapacağı inceleme sonrası söz konusu Üyelik veya Üyelikler’i belirli bir süreyle sınırlı kalacak veya süresiz olacak şekilde askıya alabilir, erişime kapatabilir veya Kullanıcılar’ı Uygulama’yı kullanmaya yönelik haklarından mahrum bırakabilir.

3.7. Kullanıcılar’ın üye olurken Barty ile paylaştıkları kişisel veri niteliğini haiz verileri, başta KVKK olmak üzere işbu Sözleşme’nin ‘Kişisel Verilerin Korunması’ hükmü çerçevesinde işlenmekle beraber, işbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe üçüncü kişilerle ve/veya diğer Kullanıcılar ile paylaşılmamaktadır.

3.8. Aynı üyelik ikinci bir kişi tarafından kullanılamaz. Aksi halde meydana gelebilecek zararlardan Barty sorumlu değildir.

3.9. Barty herhangi bir sebeple tamamen kendi iradesine dayanarak Kullanıcı’nın üyeliğini onaylamama hakkını saklı tutar.4. ZİYARETÇİ VEYA KULLANICI HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Ziyaretçi veya Kullanıcı, Barty tarafından sağlanan hizmetlere mobil telefon, bilgisayar, tablet vb. elektronik cihazları kullanarak erişebilir. Bu hizmetlere erişim için uygun cihazları temin etmek Ziyaretçi’nin veya Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

4.2. Kullanıcı Barty üyeliğini başlatırken, Uygulama tarafından desteklenen bir sosyal medya hesabı ile Üyelik oluşturmadığı sürece şifre oluşturmakla yükümlüdür. İlgili kişi bu şifreyi kendisi için oluşturmalı ve yalnızca kendisi için kullanmalıdır. Şifre, üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. Aksi halde oluşacak durumlardan ve Kullanıcı’nın görebileceği zararlardan Barty sorumlu tutulamayacaktır.

4.3. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanırken Uygulama’nın kendisine bildirim göndermesi konusunda tercih hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın belirlediği bildirim tercihine uygun olarak Barty tarafından gönderilen bildirimlerden doğabilecek hasar ve zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

4.4. Kullanıcı, EK-2’de belirtilen şartları yerine getirmesi halinde TABLO-2’de belirtilen tutarda Barty kazanmaya hak kazanır.

4.5. Kullanıcılar Havuz’a sunulan Eşya’ları; Eşya’nın Barty değerine göre, kendi konumlarından uzaklığına göre ve/veya kendi belirledikleri bir konumla sınırlandırarak, teslimat yöntemine göre ve Eşya’nın kategorisine göre filtreleyebilir.

4.6. Kullanıcı, Eşya’nın Barty karşılığı Platform’da sunulması ya da Platform’da sunulan bir Eşya’nın Barty karşılığında alınmasına yönelik teklifin Sağlayıcı tarafından Kabul Edilmesi ile yapacağı Mal Değişim Sözleşmeleri’ne göre Alıcı ve/veya Sağlayıcı sıfatını haiz olup ilgili sözleşmelerde yer alan edimlerin ifasından sorumludur ve ilgili sözleşmelerden doğan haklara sahiptir.

4.7. Sağlayıcı’nın Platform’a bir Alıcı tarafından Havuz’dan alınmak üzere önerilen Barty tutarında bir Eşya sunması halinde, önerilen Barty tutarının yüzde ellisini (%50’sini) kazanır. Sağlayıcı, kalan yüzde ellilik (%50’lik) Barty tutarını Eşya’nın Havuz’dan alınmasının Alıcı tarafından “Tamamlanması” ile kazanır.

4.8. Sağlayıcı, işbu Sözleşme’nin 4.7’nci hükmünde bahsedilen işlemi Barty tarafından önerilen tutarda gerçekleştirmediği takdirde ise, Alıcı tarafından Eşya’nın Havuz’dan alınma tutarını Barty’nin Havuz’dan alınmayı onaylamasıyla Barty olarak kazanır.

4.9. Sağlayıcı’nın Havuz’a işbu Sözleşme’nin 4.7’nci veya 4.8’inci hükmü çerçevesinde sunduğu Eşya’nın, kendisi tarafından geri çekilebilmesi için Uygulama’da bulunan butonu kullanarak Barty ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

4.10. Sağlayıcı, işbu Sözleşme’nin 4.7’nci veya 4.8’inci hükümleri çerçevesinde Havuz’a sunduğu Eşya’sına Alıcı tarafından kendisine iletilen teklifler arasından tercihte bulunma ve teklifi reddetme hakkını haizdir.

4.11. Sağlayıcı’nın temsilci sıfatıyla Barty adına, Havuz’da bulunan Eşyalar’a yönelik yapılmış olan öneri niteliğindeki teklifi en uygun zamanda Kabul Etmesi ile Sözleşme’nin kurulması sağlanır. Söz konusu uygun sürenin uzaması durumunda, Alıcı’nın Barty’ye e-posta adresi üzerinden bildirimde bulunma hakkı saklıdır. Temsilci sıfatıyla Sağlayıcı, Alıcı’nın öneri niteliğindeki teklifini en uygun süre içerisinde Kabul Etmedikçe, Sözleşme’nin kurulması için Sağlayıcı’nın sessiz kalması kabul beyanı anlamına gelmeyecektir. Barty, Alıcı’nın bildirimi üzerine sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. Sağlayıcı, teklifini Kabul Ettiği Kullanıcı ile iletişime geçmek ve Eşya’yı Alıcı’ya teslim etmekle yükümlüdür. Sağlayıcı bu teslimi Alıcı ile buluşup fiziken gerçekleştirebileceği gibi Eşya’yı taşıyıcıya vererek de gerçekleştirebilir. Sağlayıcı’nın Eşya’yı taşıyıcı ile göndereceği durumda, Eşya’nın 7 (yedi) gün içerisinde kargoya verilmesi gerekmektedir. Eşya’nın Alıcı’ya tesliminden doğan masraflar, Sağlayıcı ve Alıcı tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, Alıcı tarafından karşılanacaktır.

4.13. Sağlayıcı’nın Eşya’yı taşıyıcıya veya Alıcı’ya teslim etmiş olması fakat Alıcı’nın işlemi Tamamlamaması durumunda, Sağlayıcı Barty ile iletişime geçerek Alıcı ile iletişime geçilmesini isteme külfetini haizdir. Aksi takdirde Sağlayıcı Barty’den zararının tazminini talep edemez.

4.14. Alıcı, Uygulama üzerinden hesabında mevcut bulunan Barty’leri kullanarak Platform’da Sağlayıcılar tarafından sunulan Eşyalar’dan birini Alıcı ile Barty arasında akdedilen Mal Değişim Sözleşmesi hükümleri uyarınca Havuz’dan alır. Hesabında mevcut bulunan Barty’ler işlemi gerçekleştirmeye yetersiz olduğu takdirde ise, Alıcı eksik kalan Barty tutarını sözleşmede öngörüldüğü gibi tamamlayarak işlemi gerçekleştirir.

4.15. Alıcı, Eşya’yı Havuz’dan alma teklifinde bulunduğu andan itibaren, teklif Sağlayıcı tarafınca kabul edilinceye ve Alıcı tarafından tamamlanıncaya kadar Havuz’dan Eşya almaktan vazgeçebilir.

4.16. Alıcı, Sağlayıcı’ya ilettiği teklifin Sağlayıcı tarafından kabul edilmesiyle Alıcı ile Barty arasında akdedilen Mal Değişim Sözleşmesi (“TRAMPA 2”) hükümleri uyarınca hareket eder ve sözleşmeden doğan haklarını kazanır ve borçlardan sorumlu hale gelir.

4.17. Alıcı’nın, Eşya’nın Havuz’dan alınmasını Uygulama üzerinden “Tamamlandı” olarak işaretlemesi ve bu işlemin Barty tarafından onaylanması vasıtası ile Alıcı’nın hesabından, Eşya’nın Havuz’dan alınma tutarında Barty miktarı Barty’ye aktarılır. Alıcı’nın cayma hakkı TRAMPA 2 hükümleri uyarınca saklıdır.

4.18. Alıcı tarafından Eşya’nın Havuz’dan alınmasını Uygulama üzerinden “Tamamlandı” olarak işaretlenip işlemin Barty’nin onayına sunulması için Alıcı “Teslimat”, “Ürün”, “Davranış” ve benzeri değerlendirmeleri tamamlayarak Barty’ye göndermek ile yükümlüdür; aksi takdirde Eşya’nın Havuz’dan alınması Barty’nin onayına sunulamaz ve işlem gerçekleştirilemez.

4.19. Alıcı, kendisine taşıyıcı vasıtasıyla teslim edilmiş olan Eşyalar’ı TRAMPA 2’nin 6.2’nci hükmünde belirtildiği şekilde açtığı takdirde Eşyalar’da var olan TRAMPA 2’de belirtilen nitelik eksikliği dolayısıyla ancak “Ayıp Hükümleri”ne başvurabilir.

4.20. Alıcı, Havuz’dan aldığı Eşyalar’ın Alıcı ile Barty arasında akdedilen Mal Değişim Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde ifa edilmemesi ya da Türk Borçlar Kanunu’na göre ayıplı olarak nitelendirilebilecek özellikleri haiz olması halinde söz konusu ayıbı Barty’ye bildirme külfetine sahiptir. Alıcı işbu bildirimi yerine getirmediği takdirde Barty’yi malın ayıplarından sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.21. Kullanıcı, Uygulama üzerinden Türk Lirası cinsinden EK-1 TABLO-1’de güncel fiyatlandırılmasının verildiği üzere Barty’ler satın alabilir ve satın aldığı Barty’ler için cayma hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22. Ziyaretçi veya Kullanıcı; kullanacağı hizmetler ile ilgili kullanım haklarının kapsamına, Websitesi ve Uygulama üzerinden ulaşabilecektir. Barty; Ziyaretçi’ye veya Kullanıcı’ya tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar ve yapılan değişiklik yapıldığı anda yürürlüğe girer.

4.23. Barty’nin Kullanıcı’ya sağladığı hizmetlerin ifası için ad soyad, adres bilgisi, e-posta adresi ve telefon numarası gibi Kullanıcılar’dan talep ettiği kişisel verilerinin doğruluğu Kullanıcı’nın sorumluluğunda olmakla beraber, oluşabilecek hatalı sonuçlar ve beraberinde karışılabilecek olumsuzluklar da Kullanıcı’nın sorumluğunda olacaktır.

4.24. Kullanıcılar, Havuz’dan edindikleri Eşya için Sağlayıcı’ya yorumda bulunabilirler.

4.25. Ziyaretçi ve Kullanıcı, Barty’nin veya onun içerik veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya verilerine herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz. Sağlanan hizmetleri bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Barty hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz.

4.26. Solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dahil; Barty’yi, sunucularını veya Barty’ye bağlı ağları engelleyemez veya kesintiye uğratamaz. Uygulama’nın veya Websitesi’nin, Ziyaretçi’nin ve Kullanıcılar’ın cihazlarında gösterilme ya da görüntülenme şekillini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez.

4.27. Ziyaretçi ve Kullanıcı bu maddeye aykırı davranışlar nedeniyle işbu Sözleşme’nin feshedilmesi halinde Barty’den hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını ve her ne ad altında olursa olsun herhangi bir maddi ve/veya manevi tazminat talep edemeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.5. Barty’NİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Barty; hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecek ve iyi niyet çerçevesinde davranacaktır ancak bunları taahhüt etmemektedir.

5.2. Eklenen Eşyalar’ın Barty tutarı, Eşya’nın fiziksel kondisyonu, modeli, markası, kozmetik yapısı ve ikinci el fiyatı gibi özellikler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri parametreler üzerinden belirlenir. Barty, belirtilen Barty tutarı belirleme yöntemini değiştirme ve güncelleştirme haklarını saklı tutar.

5.3. Barty işbu Sözleşme’nin 4.10’uncu hükmünde belirtildiği üzere Sağlayıcı’nın Barty adına Eşya’ya sunulan teklifler arasında tercih yapma ve/veya reddetme hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Barty, Sağlayıcı’nın, işbu Sözleşme’nin kurulmasından itibaren en uygun süre içerisinde sözleşme konusu Eşyalar’ı Alıcı’ya teslim etme borcu doğduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. TRAMPA 2 konusu her bir Eşya, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Websitesi’ndeki ‘Ön Bilgiler’ kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Eşyalar’ın belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi halinde Barty, Alıcı’nın kanundan doğan seçimlik haklarının saklı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Barty, Havuz’a sunulan Eşya’nın Havuz’dan alınma sürecinde Alıcı’nın yaşadığı olumsuzlukların kendisine bildirilmesi halinde, Alıcı’ya gerekli telafileri Barty cinsinden sağlama hakkını saklı tutar.

5.6. Barty; Kullanıcılar’ı, Sağlayıcı sıfatını haizken yaptıkları işlemler sebebiyle geri bildirimleri ve diğer verileri kullanarak, “Güvenilir Tüccar” şeklinde atfedebilir.

5.7. Barty, işbu Sözleşme’nin 4.4’üncü hükmünde belirtilen, Kullanıcı’nın Barty kazanmasına dair şartları ve koşulları tek taraflı bir şekilde düzenleyebilir, değiştirebilir, sınırlayabilir ve tamamen ortadan kaldırabilir.

5.8. Barty, sunulan hizmetleri ve içeriklerini her zaman değiştirebilme, Kullanıcılar’ın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir.

5.9. Barty, bünyesinde sahip olduğu verileri yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca Ziyaretçi’nin ve/veya Kullanıcı’nın açık rızasının veya KVKK 5’inci madde 2’nci fıkrada öngörülen rıza alınmasını gerektirmeyen durumlardan birinin varlığı halinde üçüncü kişiler ve şirket alt hizmetleri ve iştirakleri ile paylaşabilmektedir.

5.10. Barty, Websitesi ve Uygulama kanalıyla Ziyaretçiler’ini ve Kullanıcılar’ını; Barty tarafından hali hazırda sunulan ya da sunulacak olan diğer ürün ve hizmetlere reklam ve bağlantı (link) aracılığı ile yönlendirilebilme hakkına sahiptir.

5.11. Barty; Ziyaretçiler’in ve Kullanıcılar’ın kişisel verilerini, emredici mevzuat ve sair düzenlemeler gereğince, resmi makamlar tarafında usulünce talep edilmeleri halinde resmi makamlarla paylaşmaya yetkilidir. İşbu paylaşım tarafların arasındaki bilgili gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.

5.12. Ziyaretçi’nin ve Kullanıcı’nın kendisine sunulan hizmeti öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; Barty, tek taraflı olarak Ziyaretçi’nin kullanımını veya Kullanıcı’nın üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. Barty, Kullanıcılar hakkında diğer Kullanıcılar tarafından oluşturulan şikâyet kayıtlarını inceleyerek bunlarla sınırla kalmamak kaydıyla ahlak dışı iletişim, düşük geri bildirim skoru, uygunsuz davranış vb. kriterler üzerinden değerlendirerek söz konusu Kullanıcılar’ı bir daha üye olmamak üzere Platform’dan uzaklaştırabilir.

5.13. Barty, Ziyaretçiler’ine ve Kullanıcılar’ına Uygulama ve Website aracılığı ile reklam ve sair tanıtımlar sunabilir.6. SORUMSUZLUK

6.1. Barty Topluluk sayfasında bulunan Blog yazıları sitenin Ziyaretçiler’ine ve Kullanıcılar’ına; Kullanıcı Profiller’i ise diğer Kullanıcılar’a; Eşya’nın fotoğrafları tüm Kullanıcılar’a sunulmakla birlikte, yazılar, yorumlar ve fotoğraflar Barty tarafından sağlanmamaktadır. Yazılar farklı sosyal medya platformlarından paylaşılmakta; yorumlar ve fotoğraflar Barty ile hiçbir bağları veya anlaşmaları bulunmayan Kullanıcılar tarafından eklenmektedir. İnternet Kanunu’nun 2’nci maddesinde bulunan tanımlara dayanarak Barty, Barty Topluluk bakımından İçerik Sağlayıcı sıfatını haiz değildir. İnternet Kanunu’nun 2’nci maddesi kapsamında Barty, Barty Topluluk kapsamında Yer Sağlayıcı konumunda olup uygunsuz içeriklere yönelik talepleri denetlemekte ve içerikleri değerlendirmektedir.

6.2. Barty; Websitesi ve Uygulama üzerinden verdiği hizmetin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile Kullanıcı hesaplarının, bu hesaplardaki herhangi bir unsurun, hazırlanan herhangi bir çalışma ve/veya verinin geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılamaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan sorumlu tutulamaz.

6.3. Yürürlükteki kanunlar uyarınca müsaade edildiği sürece, Barty, Websitesi’nin ve Uygulama’nın kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, internet sitesinin ya da Kullanıcılar’ın veya Ziyaretçiler’in, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.

6.4. İşbu Sözleşme kapsamında Ziyaretçi ve Kullanıcı, Barty ve/veya başka bir üçüncü kişinin başta kişisel verilerin gizliliği olmak üzere şahsi haklarına, fikri haklarına veya malvarlığına istismar teşkil edecek şekilde, Websitesi dahlinde bulunan resimleri, metinleri, video kiplerini, dosyalarını, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Barty herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir. Sistemde teknik bakım, onarımlar, güncellemeler gerçekleştirebilir veya uygulamayı tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Barty’nin Ziyaretçiler’ine, Kullanıcılar’ına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

6.6. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Barty’nin sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.7. TEMLİK VE NAKİL

7.1. Barty, işbu Sözleşme kapsamında tanzim olunan her türlü hak ve yetkiyi veya Websitesi ve Uygulama içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Ziyaretçi’ye ve Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.8. MÜCBİR SEBEPLER

8.1. Barty; doğal afet, terör olayları, darbe girişimleri, savaş, askeri uygulamalar, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji, işgücü, serverların zarar görmesi, sisteme sızılması, hacklenmesi veya objektif imkânsızlık nedeniyle Barty’nin kontrolü dışındaki olaylardan kaynaklanan sebeplerle sözleşmedeki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır.9. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

9.1. İşbu Sözleşme’nin bütünlüğü herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

9.2. İşbu Sözleşme, tüm ekleriyle bir bütünlük teşkil eder. Sözleşme’nin ekleri özel hüküm teşkil edip, çelişki halinde öncelikle geçerli olacaktır.10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

10.1. Barty Ziyaretçiler’in ve Kullanıcılar’ın Websitesi ve/veya Uygulama’yı kullanmaları, ziyaret etmeleri veya işbu Sözleşme’de yer alan hizmetlerden faydalanmaları halinde, ilgili kişilerin kişisel verilerini KVKK 5’inci madde 2’nci fıkrada belirtilen bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşmenin kurulması ve/veya ifası ile kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle başta KVKK olmak üzere birlikte yürürlükte olan mevzuat ile uyum içerisinde işler, muhafaza eder, üçüncü kişilerle paylaşır, siler ve imha eder.

10.2. Kullanıcılar; Kullanıcı Profilleri’nde bulunan ad soyad, adres bilgisi ve telefon numarası gibi bilgilerini kendi özgür iradeleri doğrultusunda Uygulama içerisinde bulunan “Mesaj Gönder” fonksiyonunu kullanarak diğer Kullanıcılar ile paylaşabilirler. Bu paylaşım, KVKK madde 3 kapsamında veri işleme ve madde 8 kapsamında “veri aktarımı” faaliyeti niteliğinde olup, Sağlayıcılar’ı ve Alıcılar’ı birbirlerinin kişisel veri niteliği taşıyan ad soyad, adres bilgisi ve telefon numarası verileri bakımından veri sorumlusu haline getirecektir.11. YASAKLI ÜRÜNLER

11.1. Barty üzerinden mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere Kullanıcılar Havuz’dan alınmak amacıyla işbu Sözleşme’de belirtilen Eşya’ları Havuz’a yükleyebilir. Kullanıcılar tarafından Havuz’a yüklenmesi yasak ürünler EK-3 TABLO-3’te sayılmıştır. İşbu ürünlerin Havuz’a yüklenmesi durumunda, Barty ilgili Kullanıcı’ya haber vermeksizin gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Cumhuriyet Savcılığı ve diğer ilgili kurumlarla iletişime geçebilir. Kullanıcılar, Barty’yi sayılan ürünlerden dolayı doğan veya doğabilecek bütün zararlardan sorumsuz tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.12. BİLGİLERİN SAKLANMASI VE DELİL SÖZLEŞMESİ

12.1. Barty sisteminde kayıtlı Kullanıcı kişisel verileri, Barty Saklama ve İmha Politikası’na tabi olacak şekilde saklanılır, silinir ve imha edilir.

12.2. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtların, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

13.1. İşbu Sözleşme tahtında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13.2. Uygulama’da ve Websitesi’nde birden çok dil desteği bulunması, işbu Sözleşme tahtında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak Sözleşme’nin Türkçe olduğunu değiştirmeyecektir.14. FESİH

14.1. Taraflar, işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, Kullanıcı’nın Barty hizmetlerinin kullanımını derhal durdurması gerekmektedir.

14.2. Kullanıcı, Barty’nin mobil uygulamasını elektronik cihazından silerek istediği zaman Uygulama hizmetlerini durdurabilecektir. Bu andan itibaren işbu Sözleşme, ileriye dönük olarak Barty hizmetlerini durduran Kullanıcılar’a etki etmeyecektir.

14.3. Kullanıcı, Barty tarafından sağlanan hizmetleri kullanmak amacıyla işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayarak, Sözleşme’yi okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümlerini kabul, beyan ve taahhüt eder.  EK-1

Son Güncelleme Tarihi: ##/##/####

TABLO-1

Barty Tutarı Türk Lirası

### ###  EK-2Son Güncelleme Tarihi: ##/##/####

TABLO-2

Barty Miktarı Yerine Getirilmesi Gerekenler

100 İşbu Sözleşme’nin versiyon 1.0’ının yürürlük süresince üye olmak

### Telefon Numarası Girmek

### Adres Bilgisi Girmek

### Profil Fotoğrafı Yüklemek  EK-3

Son Güncelleme Tarihi: ##/##/####

TABLO-3

Airbag ve ekipmanları

Maymuncuk ve kilit açıcılar, Mucizevi Tedavi Ürün veya Hizmetleri

Alım Satımı devlet iznine tabi olan Resmi kıyafetler ve resmi üniformalar Promosyon ürünleri, Pornografik içerikli malzemeler

Alkollü içecekler Radar detektörleri

Ateşli silahlar ve bıçaklar Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat, Telsiz ve komünikasyon cihazları

Askeri teçhizat Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar, Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri

Canlı hayvan TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

Çalıntı mallar Sahte veya Replika ürünler

Dinleme cihazları Şans oyunları biletleri

Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

Seri numarası çıkarılmış ürünler

Elektrikli Kaykay, Emniyet kemeri adaptörü

Sosyal Ağ ve diğer ürünler

Falcılık ve Büyücülük ve sair Hizmetler, Gözlük çerçevesi ve ruhsatsız gıda takviyeleri Uyuşturucu maddeler

Her türlü Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler Reçeteli ilaçlar,

Hisse senedi, tahvil, bono

İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler, İnsan ve diğer canlı organları Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

İnternet Üyelik Hesapları

Yasaklı Hayvan Türleri

Kaçak ve ithalatı yasak ürünler, Kopya ve bandrolsüz ürünler, Kültür ve tabiat varlıkları Kişilik Hakları Yanıcı ve patlayıcı maddeler

Lensler Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları